En dag på förskolan

Så här kan en dag ungefär se ut på Klövervallens förskola:

06.30 Förskolan öppnar
07.15-07.45 Frukost serveras
09.00 Gruppaktiviteter, samling i våra grupper
10.45 Sångstund innan maten
11.00 Lunch

 

Vila för de som sover.
Saga/lugn aktivitet för de som är vakna.

14.00-14.15 Mellanmål
15.00 Utomhuslek/Inomhuslek
17.00 Förskolan stänger