Aktiviteter

Det sker dagligen många aktiviter på Klövervallens förskola!

Dans och musik
Genom musik och rörelse vill att alla barn ska få möjligheter att öva sig på samarbete och turtagande samt få en ökad självkänsla. Vi vill att barnen ska få lyssna och röra sig till olika sorters musik, lära sig rim och ramsor, rörelsesånger och prova rytmikmaterial samt instrument.

Skapande
Vi skapar och lär oss både ute och inne. Barnen får känna på olika material och skapandetekniker. De får undersöka och använda alla sina sinnen. Tillsammans är vi kreativa och får bygga, teckna och måla på ett lustfyllt och utvecklande sätt.

Matematik
Matematiken finns överallt runtomking oss. Barnen får räkna, sortera och bygga. Tillsammans leker vi matte. Vi lär våra barn olika begrepp, känna igen former, nämna saker vid rätt namn och se antal och mycket annat.

PRILIGY

PRILIGY norskapotek24.com/priligy.html er indisert for behandling av for tidlig utløsning (PE) hos voksne menn i alderen 18 til 64 år. PRILIGY skal kun forskrives til pasienter som oppfyller alle følgende kriterier

Naturvetenskap
På förskolan arbetar vi med att öka förståelse för naturvetenskap och samband i naturen. Barnen får visas ute i skog och natur och lära sig om växter och djur. Tillsammans experimenterar vi också ofta och utvecklar vårt lärande.