Information & Regler

1. Platsansökan
Täby kommun ska vårdnadshavare som söker barnomsorg till sitt eller sina barn göra valet av förskola via Internet. Val av barnomsorg gör du genom att gå in på denna länk. Du kan tidigast ställa ditt barn i kö när det fått fullständigt personnummer.

2. Placering och turordningsregler
Huvudregeln för placering i vår förskola är att platserna fördelas efter det datum då anmälan gjorts via Täby kommuns webbsida. Lediga platser fördelas efter ködatum vid varje placeringstillfälle. Vi tillämpar syskonförtur. 
Vårdnadshavare skriver under ett kontrakt och anses därmed som platsinnehavare. Avgift debiteras fr.o.m. det tillträdesdatum som angivits på placeringsmeddelandet oavsett om platsen tas i anspråk eller ej.

3. Avgifter
Täby kommun fakturerar de föräldrar som har barn i förskoleverksamheten. Det är viktigt att all ändring av ny omsorgstid sker via nätet, så faktureringen blir rätt. Kontakta Täby kommun supporten för E-tjänster.

4. Ramtid
Ramtid för Klövervallens förskola är 06.30 – 17.00 dvs 52,5 tim per vecka. Behov utöver dessa tider kan uppkomma och tas hänsyn till i dialog med vårdnadshavare.

5. Inskolning
Inskolning påbörjas vid överenskommet datum med oss på Klövervallens förskola. Inskolningsperioden beräknas i allmänhet pågå under ca två veckor. Under den tiden debiteras hel avgift.

6. Uppsägning, omplacering eller ändring
Uppsägning av plats eller andra ändringar sker via Täby kommuns sida på Internet.
Vårdnadshavare är skyldig att säga upp sin förskoleplats senast 1 månad innan barnet beräknas sluta i förskolan.
Om uppsägning sker senare debiteras avgift under hela uppsägningstiden.

7. Olycksfallsförsäkring
Alla barn som är folkbokförda i Täby kommun omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring. Barn från andra kommuner som är inskrivna i förskolan inom Täby kommun, omfattas av denna försäkring under verksamhetstid samt under resa till och från verksamheten. Ytterligare information fås via Täby kommuns hemsida.

Onlineapotek

När du handlar på ett onlineapotek online apoteket får du inte köpa receptbelagda läkemedel utan att ha fått en skriftlig order från en läkare. Du kan bli ombedd att lämna flera personuppgifter och uppgifter om ditt recept. Därför är det alltid bäst att kontrollera med din läkare innan du gör något köp på nätet. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att alla receptbelagda läkemedel inte är godkända för vissa sjukdomar och att läkemedlen har vissa biverkningar.

Dessa ovanstående regler kan komma att ändras om nya politiska beslut fattas i kommunen. Vi reserverar oss för sådana ändringar och lovar att informera alla vårdnadshavare om sådana eventuella ändringar.