Likabehandlingsplan

Klövervallens förskola ska vara en plats för glädje, lek och utveckling.

Klövervallens förskola ska vara en plats för glädje, lek och utveckling. Vi ska ge varje barn de bästa möjligheterna att utvecklas efter sina behov och förmågor. Alla ska känna sig trygga och välkomna.

Vår likabehandlingsplan är ett levande dokument som vi använder i vår verksamhet. Alla pedagoger ska känna till dess innehåll, är ansvariga för att följa innehållet och att tillsammans utvärdera arbetet.

Här kan du läsa planen i dess helhet.