Vår värdegrund

På Klövervallens förskola arbetar vi med förståelsen för allas lika
värde och med att se varandras olikheter som en tillgång.

Vi lär barnen att ta hänsyn till andra och utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter. Vi visar glädje och är professionella och ser alltid till barnets bästa.

Följande värdeord ska genomsyra allt vårt arbete på förskolan:

Glädje
Delaktighet
Trygghet
Respekt
Olikheter