Vår verksamhet

På Klövervallens förskola bedriver vi en
utvecklande förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år.

Vi har en åldersintegrerad avdelning med plats för 24 barn som delas in i två grupper. Verksamheten sköts av behörigt utbildad och kompetent personal och vi följer Läroplanen för förskolan.

På förskolan arbetar vi både med strukturerad verksamhet och fri lek. Leken ser vi som grunden till all utveckling och lärande. Det är just i leken barnen undersöker, provar och bearbetar sina erfarenheter.

Vår målsättning är att barnen är trygga hos oss och att vi trivs och har roligt tillsammans. Alla barn skall uppleva att de syns och får tillräckligt med stöd och stimulans i sin utveckling. Skog, miljö och natur är viktiga inslag i vår dagliga verksamhet. Vi är utomhus varje dag, i alla väder och fångar naturen och årstidsväxlingarna.

På förskolan arbetar vi med två profiler: matematik och naturkunskap. Vi arbetar även med skapande verksamhet, musik, sång och rörelse. Vi fokuserar mycket på det sociala samspelet och barnens språkinlärning. All vår verksamhet dokumenteras och vi erbjuder utvecklingssamtal med varje familj så att föräldrar blir delaktiga i sina barns utveckling och får en god inblick i vistelsen på förskolan. Vi huserar i nyrenoverade lokaler med stor skyddad innergård och egen lekplats precis utanför dörren. Tillsammans firar vi varje år lucia, ordnar fikaträffar för föräldrar och har höst- och sommarfester.

Cialis

För att kunna köpa från Cialis apotek Cialis måste du fylla i formuläret för att beställa din medicin. Du kommer också att bli ombedd att skriva in ditt recept. Sedan kommer det att skickas hem till dig med posten. Du kan hämta medicinen på ett lokalt apotek eller köpa den via internet. Det finns många fördelar med att beställa det via internet.

Klövervallens förskola är en privat förskola som drivs av företaget Kids World AB.